Chào các bạn. Hiện nay có một số bạn sinh viên hoặc những người có nhu cầu dùng fshare để download jav nhưng do điều kiện chưa cho phép để mua vip, mình thì có được một bạn chia sẻ cho ít vip nên tiện chia sẻ lại cho các bạn sử dụng để sử